Direct naar content gaan
 

Hoe kan ik brandharen uit mijn tuin verwijderen?

De brandharen in een tuin  kunnen behoorlijk lang overlast geven. Voor een gedeelte zakken ze met regenwater wel de grond in, maar er zullen er ook veel op of aan het gras blijven vastzitten. Als ze opdrogen kunnen ze  opnieuw voor problemen zorgen. Bijv. bij het maaien en bij het opruimen van het gemaaide gras.

Een besmette zone om een boom moet minimaal even groot worden aangemerkt als de hoogte van de boom, oftewel bij een boom met een hoogte van 15 meter dient minimaal een afstand van 15 meter gemeten vanaf de stam als besmette zone aangemerkt te worden. Binnen de besmette zone wordt het afgeraden om op de grond te gaan zitten of te liggen of kinderen hier te laten spelen; ook wordt afgeraden hier met blote voeten of slippers te lopen. Gebruik van de zone met gesloten schoenen en lange broek zou mogelijk moeten zijn. Blijf niet te lang binnen de besmette zone. Laat honden alleen buiten de besmette zone lopen. Maai het gras binnen de besmette zone niet. Het afdekken van de bodem met een zeil is een mogelijkheid om gebruik op een bepaalde plek nog mogelijk te maken.

Afhankelijk van weersomstandigheden, zoals bijv. de wind, kunnen de brandharen natuurlijk verder verspreid zijn in de tuin; belangrijk is dan ook tuinmeubilair altijd goed af te spoelen voor gebruik. Probeer te voorkomen dat brandharen de woning binnenwaaien of dat uit bomen gevallen nesten worden binnengelopen. Advies is om ramen eventueel gesloten te houden. Houdt daarnaast zandbakken zoveel mogelijk gesloten, laat geen speelgoed buiten liggen en laat kinderen niet op het gazon spelen. Indien er een trampoline in de tuin staat, deze eerst goed reinigen voor gebruik en na gebruik afdekken.

Zitten de brandharen ook op de tuinkussens, probeer dan eerst de haren weg te halen met een kledingroller of plakband; mogelijk dat heet strijken van de bekleding een oplossing biedt, maar dit is niet op voorhand te zeggen. Indien de bekleding verwijderd kan worden, dan de bekleding bij voorkeur wassen op 60 °C.

Ook als men op een camping verblijft en de tent, caravan of camper te dicht bij een besmette eikenboom staat, kan men in contact komen met de brandharen en daarvan overlast ervaren. Ook caravan, camper of tent kunnen dan besmet zijn met brandharen. Deze zullen dan in eerste instantie goed met water afgespoeld moeten worden, waarbij niet is uitgesloten dat het tentdoek besmet blijft doordat brandharen zich in het tentdoek hebben vastgezet. Soms helpt dan chemisch reinigen van het tentdoek.

Het spoelen met water is een optie om te versnellen dat brandharen in de in de bovenlaag van de bodem komen. Hiermee zijn de brandharen nog niet verdwenen of afgebroken, maar ze zullen wel minder makkelijk overlast kunnen veroorzaken, doordat ze minder snel in de lucht zullen komen. De tuin zal zeker een jaar een aangetaste zone blijven, naarmate tijd vordert zal het risico op overlast afnemen.

In zwaar besmet gebieden hebben mensen vaak een tijdelijke afzetting geplaatst, zoals in de vorm van een partytent van plastic of zeil. Dat voorkomt dat de brandharen op tafels en stoelen terechtkomen. Aan het eind van het seizoen kan deze goed worden afgespoeld met water en worden opgeborgen.

Voor meer informatie over hoe met de leefomgeving om te gaan in relatie tot aanwezige eikenbomen, die besmet zijn met de eikenprocessierups en die gezondheidsklachten kunnen opleveren wordt verwezen naar de site van GGD GHOR Nederland: rupsen.info. Op deze site wordt ook aangegeven hoe met kwetsbare locaties om te gaan, zoals schoolpleinen en kinderdagverblijven.

Gerelateerde berichten