Direct naar content gaan

Informatiebladen

Informatiebladen Beheersing Eikenprocessierups 

De overlast van de eikenprocessierups (EPR) wordt op veel verschillende manieren bestreden. Daarbij ontstaan vragen en discussies over de werkzaamheid, effectiviteit, (schadelijke) neveneffecten en gevaren van de verschillende instrumenten. Het Kennisplatform EPR ondersteunt die door middel van objectieve, wetenschappelijke informatie. Het platform wil ook een halt toeroepen aan mythevorming rond de rups en aan commerciële belangen rond niet-effectieve of schadelijke middelen op de (consumenten-) markt. Het Kennisplatform heeft geen bevoegdheden voor toezicht of handhaving, maar staat in contact met overheidsorganisaties als de NVWA, het CTGB en de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Om beheerders, bestuurders en bewoners te helpen het beste middel voor een (mogelijke) overlastsituatie te kiezen, publiceert het Kennisplatform Processierups informatiebladen. Er zijn op dit moment 22 informatiebladen. Ze beschrijven gangbare, kansrijke en kansarme methoden en technieken om overlast door de rupsen te verminderen. Ze geven inzicht in de huidige kennis en de inhoud wordt periodiek aangepast aan de nieuwste inzichten.

Het overzicht van informatiebladen bevat linkjes naar de afzonderlijke documenten.

Elke informatieblad vermeldt bronnen waarin achtergronden en aanvullende informatie te vinden zijn. De bladen zijn opgesteld door meerdere experts, op basis van hun kennis en openbare en toegankelijke informatiebronnen. De informatiebladen EPR zijn géén protocol of werkinstructie voor de toepassing van de besproken instrumenten. Publicatie van een informatieblad betekent ook niet dat het besproken instrument wettelijk, of in alle gevallen is toegestaan. Ook geven de informatiebladen geen antwoord op de uiteindelijke effectiviteit in specifieke situaties.