Direct naar content gaan
 

Hoe worden de beheersmaatregelen van EPR georganiseerd?

Binnen een organisatie (met eiken in eigendom; bijvoorbeeld gemeente of provincie) moet minimaal één coördinator EPR aangesteld worden. Deze persoon is het aanspreekpunt voor particulieren en aannemers en coördineert de werkzaamheden ten behoeve van EPR. Grotere organisaties kunnen opschalen door een meldpunt in te richten. Of uitbesteden aan een extern bureau die namens de organisatie het beheer organiseert. 

Gerelateerde berichten