Direct naar content gaan
 

Hoe kan ik een inschatting maken van de te verwachten plaagdruk volgend jaar?

De plaagdruk in het volgende zomerseizoen wordt bepaald door nesten die ontwikkeld zijn en daarmee vlinders die de mogelijkheid hebben gehad te paren en eipakketten af te zetten. Door een zorgvuldige registratie van het aantal aangetaste bomen en het aantal nesten wordt een eerste indicatie verkregen.  

Door feromoonvallen op te hangen wordt inzicht verkregen in het aantal mannelijke vlinders, wat helpt om een prognose te maken van de te verwachten plaagdruk in het volgende jaar. Door deze informatie te combineren met een risicoanalyse kan een beheerplan worden opgesteld voor het opvolgende jaar. Dit beheerplan dient jaarlijks aangepast te worden aan de plaagdruk in het voorgaande jaar. 

Gerelateerde berichten