Direct naar content gaan

Over het Kennisplatform

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband dat in 2019 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgericht. Aanleiding was de grote overlast die de eikenprocessierups die zomer veroorzaakte.

Doel
Het doel van het Kennisplatform is overlast door processierupsen in Nederland verminderen en voorkomen.

Voor wie
Het Kennisplatform verzamelt kennis en informatie over de eikenprocessierups en stelt die beschikbaar. Een betere kennis- en informatie-uitwisseling versterkt overheden, professionals en burgers in hun eigen rol en verantwoordelijkheid om overlast te beperken. Het kennisplatform neemt die verantwoordelijkheid niet over.

Onderwerpen
Het platform verzamelt en deelt kennis en informatie over aansprakelijkheid, afvalprotocol, bestrijding en beheersing, gezondheid, kennishiaten, eventuele opschaling, monitoring en evaluatie.

Hoe werken we en met wie
Het Kennisplatform is een breed samenwerkingsverband van diverse betrokken partijen, inclusief overheden. Het RIVM voert het secretariaat. Lees verder…

Site made by Level-Level, Full-service WordPress bureau