Direct naar content gaan

Over het Kennisplatform

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband in oprichting in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de eerste week van juli 2019 is een start gemaakt met het Kennisplatform. De komende weken en maanden zal het samenwerkingsverband geleidelijk aan uitgebreid worden.

Hoofddoel van het Kennisplatform is het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen in Nederland.

Partnerorganisaties van het Kennisplatform Processierups zijn:

  • Kenniscentrum Eikenprocessierups, bestaande uit:
  1. Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse Wageningen University
  2. Hellingman Onderzoek en Advies
  3. Terra Nostra
  4. Jans Consultancy Gezondheid en Milieu
  5. Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
  6. Nature Today
  7. Wageningen Environmental Research

De huidige inhoud van het Kennisplatform is aangeleverd door en eigendom van de volgende experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups:

Arnold van Vliet (voorzitter)
Silvia Hellingman
Guus Hellingman (ad hoc voor arbo en juridische zaken)
Henry Kuppen
Henk Jans
Hidde Hofhuis
Joop Spijker

Eindredactie en coördinatie:
Arnold van Vliet, Mieke Siebers en Wichertje Bron

Site made by Level-Level, Full-service WordPress bureau