Direct naar content gaan
 

Welke gezondheidsklachten kunnen de brandharen veroorzaken?

Na direct contact met de brandharen kan binnen 8 uur een rode pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk ontstaan met bultjes, pukkeltjes of met vocht gevulde blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Vaak ontstaan deze reacties op de onbedekte huid, maar door versleping met bijvoorbeeld zweet kan dit ook plaatsvinden op de bedekte huid. Deze reacties van de huid kunnen ontstaan door mechanische irritatie of door een toxisch mechanisme. Bij dit laatste komt bij breken van de brandharen in de huid, een lichaamsvreemd eiwit vrij, thaumetopoiene, dat een afweerreactie oproept, waarbij uit cellen histamine wordt vrijgemaakt, dat vervolgens weer een reeks van reacties geeft.

Als er brandharen in de ogen terechtkomen, kunnen zij binnen 1 tot 4 uur een heftige reactie geven van het oogbindvlies en/of hoornvlies met zwelling, roodheid en jeuk en in sommige gevallen met ontstekingen.

Na inademing kunnen brandharen irritatie of ontsteking geven van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen (neus, keel en bovenste gedeelte luchtpijp). De klachten lijken op een neusverkoudheid. Tevens kunnen mensen ook klagen over pijn in de keel en eventuele slikstoornissen, in sommige gevallen is er sprake van kortademigheid.

Daarnaast kunnen algemene klachten optreden, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise.

Tenslotte is er een aantal indirecte gevolgen merkbaar, zoals vermindering van welbevinden en woon- of recreatiegenot;

Bij een kleine groep mensen zie je dat deze in de loop van de tijd een echte allergie ontwikkelen; dan treden de klachten al binnen 30 minuten op, waarbij bij contact met de ogen of in gelaat ook zwellingen rondom de ogen op kunnen treden. Deze mensen kunnen lichte tot heftige reacties vertonen, tot in uitzonderlijke gevallen een acute levensbedreigende reactie ( anafylactische shock ).

Voor meer specifieke gezondheidsinformatie wordt verwezen naar www.thuisarts.nl. Deze site geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte en is samengesteld door (huis)artsen. 

Voor meer informatie over hoe met de leefomgeving om te gaan in relatie tot aanwezige eikenbomen, die besmet zijn met de eikenprocessierups en die gezondheidsklachten kunnen opleveren wordt verwezen naar de site van GGD Nederland, www.oakie.info

Gerelateerde berichten