Direct naar content gaan
 

Afvalprotocol 2020 beschikbaar

Voor de opslag, het transport en de verwerking van afval van eikenprocessierupsen en hun nesten is een nieuw afvalprotocol opgesteld. Dit protocol vervangt de oudere versie uit 2019. Het protocol is niet verplicht, maar het niet naleven ervan brengt onverantwoordelijke veiligheidsrisico’s met zich mee. Het Afvalprotocol 2020 vindt u door op de link te klikken.

Genoeg verwerkingslocaties

Er zijn voor het seizoen 2020 voldoende locaties voor de verwerking van het afval van processierupsen. Het afval kan verspreid over Nederland op verschillende locaties worden aangeboden. Bij de FAQ vragen vindt u een volledig overzicht van afvalverwerkende bedrijven. Deze lijst wordt steeds geactualiseerd.

Stortbonnen

Belangrijk aandachtspunt is het gebruik van stortbonnen. De bonnen zijn een middel om illegale dumping of onjuiste verwerking tegen te gaan. Wanneer een opdrachtgever (vaak een gemeente) daarom vraagt, moet het bestrijdingsbedrijf de stortbon kunnen laten zien.

Gerelateerde berichten