Direct naar content gaan
 

Wat wordt er geregistreerd na aantreffen van een aangetaste boom?

De locatie van de aangetaste bomen, het aantal nesten, de hoogte van het nest en de grootte van het nest worden geregistreerd. Ook de mate van betreding van een locatie kan middels een risicoprofiel in drie klassen worden ingedeeld. Alle vastgelegde gegevens over EPR kunnen op deze manier weergegeven worden in kaarten. De bestrijder kan hierdoor de aangetaste bomen makkelijk terugvinden. Bij uniforme dataregistratie kunnen deze gegevens over EPR vertaald worden naar bestrijding van EPR, risicoanalyse en een beheerplan voor het daaropvolgende jaar.

Gerelateerde berichten