Direct naar content gaan
 

Is de eigenaar van een eik verplicht om nesten te laten verwijderen?

De boomeigenaar is wettelijk verplicht om de nesten te verwijderen, daar waar aantoonbaar letsels te verwachten zijn of waar al letsels zijn opgetreden. Dit is een zorgplicht in het kader van artikel 6:162 BW om te voorkomen dat zijn bezit schade veroorzaakt aan een ander.

De zorgplicht betekent dat de eigenaar eikenprocessierupsen in ieder geval in situaties waar sprake is van verhoogd gevaar (woongebieden, scholen, zorginstellingen, maar ook gebieden waar evenementen worden gehouden) zal moeten bestrijden. Er is ook een voorlichtingsplicht voor de boomeigenaar. De voorlichting dient concreet genoeg te zijn om alle betrokkenen te waarschuwen voor de gevaren van de aanwezigheid van eikenprocessierups.

Hierover is al uitgebreide jurisprudentie beschikbaar.

Gerelateerde berichten