Direct naar content gaan
 

Wat gaat de overheid hieraan doen?

Overheidsorganen, vooral gemeenten, waterschappen en provincie, hebben een verantwoordelijkheid en zorgplicht om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte geen gezondheidsprobleem oplevert voor de omgeving. Dit geldt ook voor andere eigenaren van eikenbomen, particulieren, parkeigenaren, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en andere. Een ieder moet ervoor zorgen dat er geen overlast ontstaat. Dat kan door actief in te grijpen met geaccepteerde bestrijdingsmethoden, door te waarschuwen of zelfs door gebieden/locaties af te sluiten.

Men zal zich moeten realiseren dat dit insect niet is uit te roeien. Wel dat de overlast te beperken is.

Het Kennisplatform Processierups streeft daarom naar een eenduidige, landelijke aanpak. Hiervoor zijn al diverse initiatieven in een actieplan ontwikkeld.

Voor meer informatie zie ons pleidooi voor landelijke ondersteuning en onze bijdrage aan de Kennisagenda voor Klimaat en Gezondheid. 

Gerelateerde berichten