Direct naar content gaan
 

Wat gaat de overheid hieraan doen?

Overheidsorganen, met name gemeenten, waterschappen en provincie, hebben een verantwoordelijkheid en zorgplicht om er voor te zorgen dat de openbare ruimte geen gezondheidsprobleem oplevert voor de omgeving. Dit geldt ook voor andere eigenaren van eikenbomen, particulieren, parkeigenaren, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer e.a. Een ieder zal er voor moeten zorgen dat hij of zij geen overlast oplevert. Dat kan kan door actief ingrijpen in de vorm van geaccepteerde bestrijdingsmethoden, waarschuwen of zelfs door afsluiten van gebieden/locaties

Men zal zich moeten realiseren dat dit insect niet is uit te roeien, wel te beheersen.

Het Kennisplatform Processierups streeft daarom naar een eenduidige, landelijke aanpak. Hiervoor worden zijn reeds diverse initiatieven in een actieplan ontwikkeld.

Voor meer informatie zie ons pleidooi voor landelijke ondersteuning en onze bijdrage aan de Kennisagenda voor Klimaat en Gezondheid. 

Gerelateerde berichten