Direct naar content gaan
 

Voor wie is de rekening van het preventief behandelen en/of verwijderen van rupsen en nesten?

De rekening voor het bestrijden is altijd voor de opdrachtgever tot het bestrijden. Soms echter zal de opdrachtgever voor de bestrijding niet zelf de eigenaar van de eiken zijn en dit kunnen verhalen op de eigenaar.

De eigenaar van de eiken met EPR is niet altijd aansprakelijk. Maar hij zou aansprakelijk kunnen zijn, indien hij mensen op basis van contract uitnodigt in een voorzienbaar hoog risico op schade of letsel door eikenprocessierupsen, zoals bij een vakantiehuisje met terras onder de eiken, een speelveld of ligweide onder eiken.

Juridisch kan in dit soort gevallen de boomeigenaar verplicht worden om voor de kosten van bestrijding van de eigen bomen te dragen, tenzij bij contract nadrukkelijk anders is afgesproken.

Daarbij kunnen soms meer factoren een rol spelen, bijvoorbeeld als een eigenaar van de bomen nagelaten heeft te waarschuwen voor het gevaar van schade of letsel door eikensprocessierupsen en ook geen enkel beheer of bestrijding hiervoor uitgevoerd. Dit is in veel gevallen een nalaten van de zorgvuldigheid van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek.,  Ook zal daarbij meewegen of bestrijding betaalbaar en uitvoerbaar zijn voor betreffende eigenaar. Een eigenaar zal echter niet altijd aansprakelijk gehouden kunnen worden voor alle (mogelijke) maatregelen omdat hij niet overal maatregelen kan nemen waar maar processierupsen kunnen opduiken. Ook blijken in de praktijk sommige maatregelen niet effectief, niet uitvoerbaar of niet redelijkerwijze betaalbaar te zijn.                                                    

Een ander factor die kan meewegen is dat op grond van Woningwet. Artikel 1a is er een algemene zorgplicht tot voorkoming van gevaar voor gezondheid en veiligheid voor eigenaren/beheerders van bouwwerken en open erven c.q. terreinen.  Dit artikel 1a Woningwet dient met de inwerkingtreding van de Omgevingswet te worden vervangen door een gelijkluidend artikel in het gemeentelijk omgevingsplan op grond van artikel 22.21 Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Bron : Juridisch kader inzake eikenprocessierups 2020

Gerelateerde berichten