Direct naar content gaan
 

Voor wie is de rekening van het preventief behandelen en/of verwijderen van rupsen en nesten?

Wettelijk gezien is de boomeigenaar verantwoordelijk voor de kosten van bestrijding van de eigen bomen, tenzij anders afgesproken. Daarnaast is er een wettelijke zorgplicht;

  • Een terreineigenaar, provincie of gemeente heeft als eigenaar van de bomen een zorgplicht in het kader van artikel 6:162 BW  om te voorkomen dat zijn bezit schade veroorzaakt aan een ander. 
  • Ook is er een zorgplicht op grond van Woningwet. Artikel 1a van deze wet formuleert een algemene zorgplicht tot voorkoming van gevaar voor gezondheid en veiligheid voor eigenaren/beheerders van bouwwerken, open erven c.q. terreinen.

Ons advies is dit te overleggen met de boomeigenaar. 

Gerelateerde berichten