Direct naar content gaan
 

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nodig tijdens het markeren van eikenbomen?

Beheerders die bomen met nesten van eikenprocessierupsen willen markeren, moeten hun uitvoerders van te voren werkinstructies geven. Informatie hierover staat op in de flyer Eikenprocessierups en jouw werk van Stigas en in de Arbocatalogus van Stigas

Het is belangrijk om vooraf een goed beeld te hebben van de omstandigheden op de locatie. Hoeveel nesten zijn er en wat zijn de weersomstandigheden? Hoe hard waait het, waar komt de wind vandaan – om te voorkomen dat de brandharen naar je toewaaien? Maak dan de afweging of het veilig is om de bomen te markeren of beter is om dat op een ander moment te doen.

De uitvoerders dragen kleding die de huid bedekken. Hun schoenen of laarzen en handschoenen zijn makkelijk schoon te spoelen met water. Soms zijn extra beschermingsmiddelen nodig. Denk dan aan oogbescherming, een mondmasker met een  P3-filter, wegwerphandschoenen en een wegwerpoverall met capuchon. Houd rekening met het feit dat brandharen aan kleding blijven kleven en zo op andere oppervlakken, bijvoorbeeld een autostoel, terecht kunnen komen.

Een werkgever is verplicht om te voorkomen dat een werknemer letsel (“schade”) oploopt tijdens zijn werk vanwege onveilige werktuigen of gereedschappen, of door onveilige (beschermende) maatregelen of aanwijzingen op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.  

Werknemers moeten alle beschikbare beschermingsmiddelen op de juiste wijze toepassen. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer is deze zelf aansprakelijk voor opgelopen letsel of schade (art. 7:658 BW).                  

In de artikelen 3, 10, 11 en 32 Arbeidsomstandighedenwet staan de verplichtingen tot het treffen van voorzorgsmaatregelen door de werkgever en de werknemer tijdens werkzaamheden.

De Inspectie SWZ ziet hier op toe en kan waarschuwen, een werk stil leggen en boetes of dwangsommen opleggen bij onveilig werken.

www.stigas.nl

Bron: Juridisch kader eikenprocessierups 2020 en Leidraad Epr 2019