Direct naar content gaan
 

Wat zijn de effecten op mens en milieu van het spuiten van producten op basis van Bacillus thuringiensis?

Producten op basis van Bacillus thuringiensis die worden toegepast om de eikenprocessierups in het openbaar groen te bestrijden, zijn door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biocoiden (Ctgb) voor dit gebruik toegelaten. Dat betekent dat er een uitgebreide risicobeoordeling over de veiligheid voor mens en milieu heeft plaatsgevonden. De toepassing van een Bacillus thuringiensis product moet veilig zijn voor de toepasser en voor alle mensen die mogelijk in contact kunnen komen met het product rondom en na het gebruik. 

Het is niet uitgesloten dat er irritatie kan ontstaan bij mensen die blootgesteld worden aan drift, veroorzaakt bij bespuiting. Voorzichtigheid is daarom geboden in gebieden met bebouwing en mensen moeten ge├»nformeerd worden. Middelen op basis van Bacillus thuringiensis hebben in het algemeen een brede toelating in de land- en tuinbouw en worden gebruikt om rupsen in allerlei gewassen te bestrijden, in zowel de biologische teelt als de reguliere teelt. Gewassen die met Bacillus thuringiensis zijn bespoten, mogen al 1 dag na het gebruik worden gegeten. Dit heeft geen enkel effect op de mens.

Het gebruik mag geen aanleiding zijn voor ongewenste effecten op de zogenoemde niet doelorganismen. Hieronder vallen nuttige insecten zoals gaasvliegen, lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten, waterorganismen, vogels, kleine zoogdieren zoals bijvoorbeeld veldmuizen en allerlei nuttige bodeminsecten. Producten op basis van Bacillus thuringiensis werken specifiek op rupsen die behoren tot de orde Lepidoptera (vlinders). Zij krijgen het middel via vraat binnen. Deze producten hebben geen effecten op insecten dieniet tot deze orde behoren.