Direct naar content gaan
 

Wat zijn de effecten op mens en milieu van het spuiten van producten op basis van Bacillus thuringiensis?

Producten op basis van Bacillus thuringiensis die worden toegepast ter bestrijding van eikenprocessierups in het openbaar groen, zijn door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen toegelaten voor deze toepassing. Dat betekent dat er een uitgebreide risico beoordeling ten aanzien van veiligheid voor mens en milieu heeft plaatsgevonden. De toepassing van een Bacillus thuringiensis product moet veilig zijn voor de toepasser en voor alle mensen die mogelijk in contact kunnen komen met het product rondom en na de toepassing. Het is niet uitgesloten dat er bij mensen die blootgesteld worden aan drift, veroorzaakt bij bespuiting, irritatie kan ontstaan. Om deze reden is voorzichtigheid geboden in gebieden met bebouwing en dienen mensen geïnformeerd te worden. Middelen op basis van Bacillus thuringiensis hebben in het algemeen een brede toelating in de land- en tuinbouw en worden gebruikt ter bestrijding van rupsen in allerlei gewassen in zowel de biologische teelt als de reguliere teelt. Consumptie van deze gewassen na toepassing van Bacillus thuringiensis heeft geen enkel effect op de mens en mag al na 1 dag na toepassing plaats vinden.

Daarnaast mag de toepassing geen aanleiding geven tot ongewenste effecten op de zogenaamde niet doelorganismen. Hieronder vallen nuttige insecten zoals gaasvliegen, lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten, waterorganismen, vogels, kleine zoogdieren zoals bijvoorbeeld veldmuizen en allerlei nuttige bodeminsecten. Producten op basis van Bacillus thuringiensis werken specifiek op rupsen die behoren tot de orde Lepidoptera (vlinders) welke het middel via vraat binnen krijgen en hebben geen effecten op insecten welke niet tot deze orde behoren.