Direct naar content gaan
 

Wat is Bacillus thuringiensis?

Voor de bestrijding van ziekten en plagen komen steeds meer “groene middelen” beschikbaar. Dit zijn middelen van een natuurlijke oorsprong met een laag risico profiel voor mens en milieu die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden worden getoetst op veiligheid voor mens en milieu. Ook Bacillus thuringiensis valt in deze groep.

Het is een bacterie die van nature in de bodem zit en stofjes kan produceren waar rupsen niet tegen kunnen als ze ervan gevreten hebben. In de darm van een rups komt de bacterie tot ontwikkeling en beschadigt de darmwand. Daardoor gaat de rups dood . De bestrijding met Bacillus thuringiensis is alleen effectief als rupsen bespoten bladeren eten. De rups heeft er bijvoorbeeld geen last van als het middel uitsluitend aan de buitenkant van de rups zit. Jonge rupsen zijn in het algemeen gevoeliger dan oude rupsen.

De werking van Bacillus thuringiensis is al meer dan een eeuw bekend. Op de Nederlandse markt worden producten op basis van Bacillus thuringiensis al meer dan 30 jaar in zowel de biologische als de reguliere land- en tuinbouw ingezet om rupsen te bestrijden.