Direct naar content gaan
 

Wanneer voldoet een eigenaar niet aan zijn/haar zorgplicht en is mogelijk schadeplichtig?

Een eigenaar van eiken met eikenprocessierupsen die hinder of schade veroorzaken is onvoldoende zorgvuldig indien deze eigenaar volledig stilzit en helemaal niets doet.

Een eigenaar dient minimaal elk geval het plubliek te informeren of waarschuwen voor de mogelijk kans op aanwezigheid van eikenprocessierups. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door borden, aanplakbiljetten of waarschuwingslinten en aanvullend via de digitale media.

In veel gevallen zal de eigenaar niet tijdig iets kunnen doen aangezien eikenprocessierupsen wilde dieren zijn die hun eigen aard of “wil” hebben die niemand kan controleren.

Ook is het overal monitoren en overal effectief bestrijden waar eikenprocessierups voorkomen of  kunnen voorkomen in de praktijk niet altijd mogelijk voor een eigenaar.  Vaak zal daarom in geval van hinder, schade of letsel een benadeelde daarom een eigenaar niet aansprakelijk kunnen houden, maar zelf de schade of het nadeel moeten dragen.

In bijzondere gevallen van “uitnodiging” of “contract” kan een eigenaar afhankelijk van alle omstandigheden wel aansprakelijk zijn voor het nalaten van voldoende zorg in relatie tot de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld een bed & breakfast met een terras onder eiken of een camping dat minder gasten kan ontvangen door aanwezigheid van eikenprocessierups in eikenbomen die van een gemeente zijn.

Dus in bijzondere gevallen kan sprake zijn van een succesvolle schadeclaim jegens de eigenaar van de eikenbomen, maar zeker niet altijd. Heeft de eigenaar heeft aantoonbaar gewaarschuwd en maatregelen genomen om de eikenprocessierups te beheersen dan zal deze meestal niet aansprakelijk zijn.  De kans op schadevergoeding wordt kleiner naarmate de boomeigenaar actiever is in het beheersen van de eikenprocessierups.

Bron: Juridisch kader inzake eikenprocessierups – 2020

Gerelateerde berichten