Direct naar content gaan
 

Wanneer voldoet een eigenaar niet aan zijn/haar zorgplicht en is mogelijk schadeplichtig?

In relatie tot de eikenprocessierups kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een bed & breakfast of camping dat geen gasten meer kan ontvangen door aanwezigheid van eikenprocessierups in eikenbomen die van bijvoorbeeld een gemeente zijn.

Of als een huis omgeven is door gemeentelijke eikenbomen met eikenprocessierups waardoor de bewoners gezondheidsklachten hebben opgelopen en niet meer kunnen genieten van hun tuin. Ook als een (huis)dier letsel oploopt als gevolg van eikenprocessierupsen en er kosten worden gemaakt voor de dierenarts. Dat kan leiden tot een succesvolle schadeclaim jegens de eigenaar van de eikenbomen. Voorwaarde is dat aannemelijk is dat de schade is ontstaan door de eikenprocessierupsen uit de bomen van deze eigenaar.

Bij  ernstige schade zoals letsel weegt de zorgplicht overigens zwaarder. De kans op schadevergoeding wordt kleiner naarmate de boomeigenaar actiever is in het beheersen van de eikenprocessierups. De eigenaar heeft aantoonbaar beleid om de eikenprocessierups te beheersen en voert dit beleid ook consequent uit. De Leidraad Beheersing Eikenprocessierups geeft hiervoor nuttige aanwijzingen. 

Bron: Juridisch kader in relatie tot Eikenprocessierups – problematiek mr. B.M. Visser en mr. A.V.K. Goudzwaard November 2011

Gerelateerde berichten