Direct naar content gaan
 

Is er een kaart waarop te zien is waar processierupsen zitten?

Er is geen landelijke kaart beschikbaar met een overzicht waar processierupsen zitten. Eiken zijn in heel Nederland aangeplant met hogere dichtheden in het oosten en zuiden van Nederland. In de kustgebieden staan over het algemeen minder eikenbomen. Als u ergens gaat recreëren en u vertrouwt het niet, kunt u het beste de gemeente vragen hoe de verspreiding van de eikenprocessierups is binnen de gemeentegrenzen. Diverse gemeenten maken voor het publiek kaarten beschikbaar met de locatie van eikenbomen. Ze geven daar ook op aan of er eikenprocessierupsen zijn aangetroffen en / of ze zijn bestreden. Verder zijn er diverse media die meldingen van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen verzamelen en weergeven. 

Op de website van Waarneming.nl kunt u kijken waar de rupsen voorkomen. U kunt daar zelf ook waarnemingen doorgeven. Klik op deze link: https://waarneming.nl/species/8847/observations/.

Hou er echter rekening mee dat de kaarten geen volledig overzicht geven. In principe moet je in de buurt van eiken bedacht zijn op de mogelijke aanwezigheid van eikenprocessierupsen, of de restanten van nesten uit voorgaande jaren. 

We bekijken de mogelijkheden voor een landelijk meldingspunt of overzichtskaart, maar die is dus helaas nog niet beschikbaar.

Gerelateerde berichten