Direct naar content gaan
 

In welke boomsoorten leven processierupsen?

Eikenprocessierups:

Eikenprocessierupsen komen op de volgende soorten eiken voor (klik op de link voor meer informatie over de soorten op de Verspreidingsatlas). In Nederland is een  voorkeur voor de zomereik (Quercus robur), maar zij kunnen bijvoorbeeld ook voorkomen op Hongaarse eik (Quercus frainetto) en moseik (Quercus cerris). Bij meer plaagdruk zullen ook moeraseik (Quercus palustris) Amerikaanse eik (Quercus rubra) en zelfs steeneik (Quercus ilex) worden aangetast. Ook in zuileiken komt de eikenprocessierups voor.

Als een eik kaalgevreten is en of de rupsen uit de bomen zijn gewaaid kunnen ze hun vraat voortzetten op alle andere soorten bomen. Hiermee is niet gesteld dat ze zich hierop nog weten te vermenigvuldigen. 

Dennenprocessierups:

Dennenprocessierupsen hebben de voorkeur voor den, ceder, lariks en douglas. Door nationale soort- en klimaatverschillen kunnen meer of minder waardplanten geschikt blijken te zijn. Het gaat om de volgende soorten: Libanese ceder (Cedrus libani), Europese lork (Larix decidua), Canarische den (Pinus canariensis), draaiden (Pinus contorta), Aleppo den (Pinus halepensis), bergden (Pinus mugo), zwarte den (Pinus nigra), zeeden (Pinus pinaster), parasolden (Pinus pinea), ponderosaden (Pinus ponderosa), montereyden (Pinus radiata), grove den (Pinus sylvestris), douglasspar (Pseudotsuga menziesii) en ook tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata).

Gerelateerde berichten