Direct naar content gaan
 

Heeft het bestrijden van processierupsen gevolgen voor het aantal natuurlijke vijanden?

Gebleken is dat natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen zich kunnen ontwikkelen in nesten van de processierups. Door nesten achter te laten op plaatsen waar deze geen overlast veroorzaken kunnen deze natuurlijke vijanden behouden blijven. Eikenprocessierupsen hebben ook natuurlijke vijanden in de natuur. Deze worden bevorderd door een gevarieerd plantenbestand, met verschillende planten die met elkaar over een lange periode in bloei staan. Natuurlijke vijanden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van eikenprocessierups. Het is daarom belangrijk aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de onderbegroeiing bij eikenbomen. Of als dat niet mogelijk is in de directe nabijheid zoals een strookje weiland met een gevarieerd zaaimengsel. Diversiteit in de plantopstanden dragen bij aan de beheersing van de eikenprocessierupsen. Derhalve deze methode is niet geschikt voor plekken waar veel mensen komen. Het is een proces van jaren. De verwachting moet niet worden gewekt dat het inzaaien van bermen meteen een oplossing biedt. Het is een proces van jaren. Natuurlijke vijanden zoals predatoren en parasieten vormen een onderdeel van een complex aan maatregelen in de beheersing van de eikenprocessierups.

Gerelateerde berichten