Direct naar content gaan
 

Heeft de eigenaar van een eik een zorgplicht?

Een eigenaar van een terrein met eiken waarin eikenprocessierups overlast bij derden veroorzaakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade op grond van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW). De eigenaar handelt dan mogelijk in strijd met een wettelijke plicht tot het voorkomen van de overlast, de zorgplicht.

Gerelateerde berichten