Direct naar content gaan
 

Pas op met fixeermiddelen!

Het isoleren en fixeren van Eikenprocessierupsen is een van de manieren waarop de overlast van de rupsen wordt bestreden. Het Kennisplatform heeft een informatieblad over de methode uitgebracht. Daarin gaan deskundigen in op de verschillende aspecten van een remedie, zoals effectiviteit en de impact op het milieu. Ook de veiligheidsrisico’s bij toepassing, wetten en regels, kosten en de afvoer van het afval komen ter sprake. Het zijn dezelfde factoren die beheerders betrekken bij hun afweging hoe ze de EPR-overlast aanpakken.

Veel vraagtekens: onderzoek nodig

Het fixeren van (nesten van) processierupsen roept veel vragen op. Die gaan over de effectiviteit en veilige toepassing, verwerking en aansprakelijkheid. Om die vragen te beantwoorden, is nader onderzoek nodig. Soms lijkt een product succesvol, maar is dat niet (wetenschappelijk) bewezen. Sommige claims van fabrikanten zijn onjuist, of geven een te rooskleurig beeld. Pas op voor ‘cowboys’ die van alles beweren. Neem bij twijfel contact op met een gecertificeerd groenbedrijf.

Ook kunnen er veiligheidsrisico’s aan de orde zijn voor gebruikers en de omgeving. Bij veel middelen zijn beschermende kleding en een hoogwerker vereist. ‘Weten wat je doet’ is dan extra belangrijk, vooral bij producten die beschikbaar zijn voor incidenteel gebruik door particulieren. Op de vraag of fixeermiddelen volledig biologisch afbreekbaar zijn, of op een speciale manier moeten worden afgevoerd en vernietigd, bestaat geen klip en klaar antwoord. Ook daar is nader onderzoek nodig. De deskundigen van het Kennisplatform pleiten daarvoor en werken aan een verder uitwerking van de informatie over isoleren en fixeren als methode.   

‘Ei van Columbus’ bestaat niet

Tegen de overlast door EPR bestaat geen ‘ei van Columbus’. Er is geen middel dat alleen maar voordelen heeft en geen nadelen, of dat feilloos werkt. In de praktijk wordt vaak een combinatie van verschillende methoden gebruikt. Denk aan het ophangen van nestkastjes, samen met gevarieerde flora, ecologisch bermbeheer en preventief spuiten waar het risico op overlast te groot is. Het Kennisplatform biedt kennis aan die bijdraagt aan een effectieve, efficiënte en verantwoorde aanpak van de overlast van EPR. Met die informatie kunnen burgers, bestuurders en boomeigenaren kiezen welke aanpak het best past bij hun specifieke situatie.  

Gerelateerde berichten