Direct naar content gaan
 

Oude nesten gebruiken om natuurlijke vijanden te kweken

Het is bekend dat insecten die op eikenprocessierupsen en poppen parasiteren vaak in de nesten van de eikenprocessierups overwinteren. Door deze geparasiteerde nesten te behouden worden ze gebruikt als groeiplaats voor deze natuurlijke vijanden. Voorwaarde is dat de omgeving geschikt is om deze te laten overleven.

Er vinden verspreid in Nederland experimenten plaats om de werking en effectiviteit te onderzoeken. Er zijn twee methodes:

1.  Het plaatsen van speciale kasten in een omgeving met weinig natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In deze kasten zitten (geplukte) oude nesten met parasiterende en kleine prederende insecten. De openingen van deze kasten zijn zo klein dat de natuurlijke vijanden er wel uit kunnen, maar de uitvliegende eikenprocessievlinders niet. Deze insecten kunnen later in het seizoen of in de volgende cyclus de kasten verlaten. Ze kunnen dan op zoek gaan naar nieuwe rupsen om deze in een volgende cyclus te infecteren.

2:  Het laten zitten van een aantal geparasiteerde nesten . De natuurlijke vijanden in het nest kunnen dan overwinteren en hun populaties (op diezelfde locatie) krijgen de kans ongestoord te groeien. Meer informatie? Bekijk het  Informatieblad Oude nesten benutten om natuurlijke vijanden te kweken