Direct naar content gaan
 

Monitoring Plaagdruk

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft in opdracht van het Kennisplatform Processierups in 2021 een eenvoudige methode ontwikkeld om een landelijk beeld te creëren van de plaagdruk. Dit heeft in 2021 geleid tot een fraai eerste overzicht waarbij 17 procent van 109.000 geïnventariseerde bomen aangetast was. Dit jaar is de digitale omgeving nog verder verfijnd. We nodigen iedereen uit mee te doen en te helpen nesten te tellen en een beeld te krijgen van de plaagdruk.

Formulier

In het seizoen 2022 kan iedereen met een speciaal formulier op straat-, wijk- of gemeenteniveau invoeren wat de plaagdruk is. Op het formulier geeft u aan in hoeveel eiken wel en geen nesten zitten. Op die manier helpt u mee een landelijk beeld te krijgen van de plaagdruk.

Tel mee!

Hoe meer gegevens, hoe beter. We roepen gemeentes en boombeheerders, maar ook vrijwilligers op van zoveel mogelijk eiken, maar mimimaal dertig bomen, door te geven of er eikenprocessierupsen in zitten. Zodra u de gegevens oploadt, is op de plaagdrukkaart meteen te zien wat de plaagdruk in de geïnventariseerde gebieden is.