Direct naar content gaan

Is de eigenaar van een eik verplicht nesten te laten verwijderen?

Nee, een boomeigenaar is niet altijd verplicht om de nesten te verwijderen, want eikenprocessierupsen zijn wilde dieren die ook onverwacht overal kunnen opduiken. Maar stilzitten kan een eigenaar van eiken ook niet: hij heeft minimaal een informatie- en waarschuwingsplicht middels borden en eventueel linten. In veel gevallen zal een eigenaar niet (tijdig) alle nesten kunnen verwijderen ook niet bij inzet van alle bestrijdingsmiddelen.

In geval van “uitnodiging” en “contract” met voorzienbaar gevaar door eikenprocessierupsen zoals bij terrassen of bankjes onder eiken zal een eigenaar wel actief maatregelen moeten nemen om eikenprocessierupsen te bestrijden. Indien een eigenaar in dergelijke gevallen niets of te weinig doet, kan dit tot aansprakelijkheid leiden op grond van artikel 6:162 BW vanwege de nalatigheid schade/letsel te verkomen.

In ieder geval zal in situaties waar sprake is van verhoogd gevaar (woongebieden, scholen, zorginstellingen, maar ook gebieden waar evenementen worden gehouden) wel een plan voor het bestrijden van EPR moeten zijn. Ook daar geldt de voorlichtingsplicht voor de boomeigenaar. De voorlichting ter plaatse dient concreet genoeg te zijn om alle betrokkenen te waarschuwen voor de gevaren van de aanwezigheid van eikenprocessierups.

Bron: Juridisch kader inzake eikenprocessierups 2020