Direct naar content gaan
 

Eind mei krijgen de eikenprocessierupsen hun brandharen

Het overlastseizoen start als de rupsen hun brandharen hebben ontwikkeld. Houd er dan rekening mee dat er rupsennesten op bomen kunnen zitten. De gemeente of boomeigenaar zorgt als dat nodig is voor waarschuwingsborden of linten. Bij veel overlast zijn er diverse mogelijkheden om de rups te bestrijden of beheersen.

De verwachting is dat de eikenbomen rond eind mei vol in blad staan. De keuze voor de juiste bestrijdings- of beheermethode hangt onder andere af van de ontwikkeling van de bladgroei van de eiken en het ontwikkelingsstadium van de rups.
De minst schadelijke manier van beheersing van de eikenprocessierups op de langere termijn is ecologisch beheer van het groen en ander maaibeheer. Om een goede keuze te maken voor een bestrijdingsmiddel, is er de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups | Processierups . Hiermee is het mogelijk om een goede afweging te maken over de toepassing van methoden of middelen.