Direct naar content gaan
 

Duurzame beheersing processierups in Noord-Brabant en Overijssel

De provincies Noord-Brabant en Overijssel hebben een grote diversiteit aan natuur en een afwisselend landschap. De natuur is er mooi, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. In de recente coronajaren heeft de natuur nog meer waardering gekregen. Natuur zorgt immers voor een prettige leefomgeving. De kwetsbaarheid van de natuur daarentegen, vraagt van provincies om duidelijke keuzes te maken. Zij staan aan de lat om de natuur te herstellen en te versterken.

Het beheer van de eikenprocessierups heeft alles te maken met het herstellen en versterken van de natuur. Brabant en Overijssel werken sinds een aantal jaar toe naar duurzame beheersing. Het zwaartepunt ligt niet op bestrijden, maar het aanpassen van de natuur in de omgeving van de eikenprocessierups. Door meer biodiversiteit zorgen de provincies ervoor dat die minder aantrekkelijk wordt voor de eikenprocessierups en de overlast afneemt.

Bloem- en kruidenrijke bermen zijn belangrijk zijn voor insecten en daarmee de biodiversiteit als geheel. In de bermen van provinciale wegen worden steeds vaker bloemen en kruiden ingezaaid. Ook wordt er minder vaak of op een andere manier gemaaid, mits de verkeersveiligheid dat toelaat. Zo krijgen bloemen en kruiden kans om te bloeien en worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een handje geholpen, zoals: sluipvliegen en sluipwespen.

Beide provincies bouwen het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs provinciale wegen af en kiezen  ervoor om bestrijding via natuurlijke weg te laten verlopen. Brabant is zelfs helemaal gestopt met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er worden alleen nog nesten weggezogen die voor overlast zorgen op drukke plekken. In Overijssel wordt alleen nog gespoten op plekken waar veel overlast is en waar veel verkeer komt, bijvoorbeeld langs drukke fietspaden. Tegelijkertijd investeren beide provincies in betere communicatie met gemeenten en andere grondeigenaren. Met die communicatie hopen ze dat de eikenprocessierups meer wordt geaccepteerd als een natuurverschijnsel. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sommige inwoners verwachten van de overheid dat alle overlast wordt voorkomen.

De eikenprocessierups spiegelt heel trouw hoe het is gesteld met de biodiversiteit van onze natuur. Gelukkig stappen steeds meer gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders over van bestrijding naar beheersing en gedragsverandering. Brabant en Overijssel proberen het waarom van de natuur, en de eikenprocessierups in het bijzonder, beter te verstaan en hun aanpak daarop aan te passen. Dat past ook in het streven naar een soortenrijke, meer biodiverse en natuurinclusieve omgeving.