Direct naar content gaan
 

Beheerkaart eikenprocessierups provincie Overijssel

Op verzoek van de gemeenten is in Overijssel een provinciebrede EPR-beheerkaart gemaakt. Gemeenten kunnen hier zien hoe de bestrijding in hun omgeving wordt aangepakt. Omdat gemeenten bepaalde keuzes maken bij de bestrijding, is de kaart daarom (nog) niet publiekelijk toegankelijk. Later worden via een extra kaartlaag ook de resultaten van rupsenmonitoring zichtbaar.

De informatie is beschikbaar voor alle gemeenten in Overijssel met een inlogaccount. Ook eerder verzonden informatieve stukken over de eikenprocessierups zijn via deze portal beschikbaar.

De provincie Overijssel probeert natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te helpen door bermen kruidenrijker te laten worden en door nestgelegenheid van vogels te bevorderen.

Inzet biologisch bestrijdingsmiddel tegen overlast

Om sterke overlast te voorkomen worden eiken in Overijssel in mei op plekken langs provinciale wegen met een biologisch bestrijdingsmiddel bespoten. Dit gebeurt op plekken waar de eikenprocessierups eerder is gezien en waar veel mensen komen: bij fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en vlakbij gebouwen. Het bestrijdingsmiddel werkt alleen tegen rupsen en is niet schadelijk voor de gezondheid van mensen. Er wordt niet gespoten boven rijbanen en op plekken waar zeldzame vlindersoorten leven.

Het volledige plan van aanpak voor de beheersing van de eikenprocessierups is per e-mail op te vragen via het Overijssel Loket: regelen.overijssel.nl .

Bekijk ook een video van de aanpak eikenprocessierups in Overijssel