Direct naar content gaan
 

11 oktober 2023 symposium over verbreding toepassing Integrated Pest Management (IPM)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Kennisnetwerk Biociden organiseren 11 oktober 2023 een symposium. De Rijksoverheid wil de IPM-methodiek in de toekomst bevorderen bij de beheersing van bijvoorbeeld insecten en ander biocidegebruik, zoals in de houtconservering.  In de aanpak van de eikenprocessierups komen al veel elementen van IPM terug zoals preventie en niet-chemische bestrijding.

Een van de deelsessies heeft als onderwerp: “Leren van aanpak eikenprocessierups”. Ketenpartners in het Kennisplatform Processierups delen actief kennis over effectiviteit van bestrijdingsmethoden en preventieve maatregelen.  

Meer informatie?

11 oktober 2023: Symposium over verbreding toepassing IPM | Kennisnetwerk Biociden